Należy wyrzucać szary 300

• wszystkie odpady, których nie można wrzucić do ww. pojemników oraz oddać do PSZOK-u m.in.:
• popiół,
• zabrudzony papier,
• odpady higieniczne, w tym pieluchy,
• porcelanę, ceramikę, szkło stołowe. 

Nie należy wyrzucać

• odpadów biodegradowalnych,
• odpadów remontowo-budowlanych,
• odpadów wielkogabarytowych,
• przeterminowanych leków i opakowań po lekach,
• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego itp.