- Józef Chodarcewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Izabela Luchowska – Członek Rady Nadzorczej

- Aleksandra Gumna – Członek Rady Nadzorczej