Zgromadzenie Wspólników Spółki:

- Grzegorz Brochocki – Wiceprzewodniczący Zarządu ZGDO

- Józef Piątek – Wiceprzewodniczący Zarządu ZGDO

- Bartłomiej Królikowski – Członek Zarządu ZGDO