Zgromadzenie Wspólników Spółki:

- Jan Krzywicki – Przewodniczący Zarządu ZGDO

- Grzegorz Brochocki – Wiceprzewodniczący Zarządu ZGDO

- Józef Piątek – Wiceprzewodniczący Zarządu ZGDO

- Bartłomiej Królikowski – Członek Zarządu ZGDO

- Alina Werstak – Członek Zarządu ZGDO